Information til lejere

Generel information

INDSKUD består af 3 mdr. depositum og 1 mdr. forudbetalt husleje. (Forudbetalt leje kan kun anvendes som husleje i opsigelsesperioden eller modregnes på flytteopgørelsen).

BOLIGSIKRING Du kan søge boligsikring til alle lejemål, såfremt det har eget køkken. Boligsikring søges via www.borger.dk.

Hvem skal jeg kontakte

ÅBNINGSTIDER: Vores telefontid er: mandag til fredag kl. 9.00 til 12.00. Vores kontortid er: mandag til torsdag kl. 9.00 – 15.00 samt fredag kl. 9.00 – 13.00. Kontoret holder lukket på helligdage samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

VAGTTELEFON: 63 17 31 30: Benyttes KUN ved akut brand, vandskade eller lignende udenfor kontorets åbningstid. Der kan blive pålagt et gebyr ved henvendelser af ikke-akutte karakterer!

BRUG FOR HÅNDVÆRKER: Hvis der er noget i lejligheden, som ikke fungerer, skal du ringe til vores kontor eller sende en mail. Vi sørger for, at den rigtige håndværker kontakter dig med henblik på at udbedre defekten. Her kan også bestilles nøgler samt grønne poser.

NØGLER: Du kan bestille ny eller ekstranøgle ved at udfylde ovenstående formular eller ringe til kontoret.

AFMELDING/ÆNDRING AF TV-PAKKE: Du sørger selv for til- og afmelding af tv-signal samt ændring af tv-pakke hos den aktuelle udbyder.

INTERNET: Som oftest er du selv ansvarlig for oprettelse og afmelding af dit internet.

VED STRØM-/VAND-/FJERNVARMEAFBRYDELSE: Kontakt de respektive forsyningsselskaber.

FORSYNINGSFEJL: Hvis du har problemer med varme, vand eller el, bedes du først undersøge om der er driftsforstyrrelser. Du kan tjekke disse informationer på dit forsyningsselskabs hjemmeside:

Før indflytning

BESIGTIGELSE: Du skal have besigtiget lejemålet indvendigt, før vi vil lave en lejekontrakt.

KONTRAKT:
 Vi sender kontrakter elektronisk via Penneo.

DEPOSITUM: Depositum skal normalvis betales indenfor 5 hverdage efter kontraktens underskrivelse.

UDLEVERING AF NØGLER: Du bliver via lejekontraktens §11 indkaldt til indflytningssyn/nøgleoverdragelse.

DATO FOR INDFLYTNING: Som udgangspunkt er indflytningsdatoen svarende til den på lejekontrakten. I visse tilfælde kan du få udleveret nøgler til lejemålet før den angivne indflytningsdato. Du vil dog blive opkrævet husleje for disse ekstra dage, du flytter ind før tid.

Jeg er lige flyttet ind

EL OG VARME: Vi sørger for tilmelding til elselskaber og varmeforsyning. Du skal IKKE foretage noget.

TV: Lejer sørger selv for tilmelding hos den aktuelle udbyder.

FEJL- OG MANGELLISTE: Du har 14 dage til at indsende en fejl- og mangelliste. Dette gøres via det elektroniske link, du har modtaget ved indflytningssynet .

Opsigelse af lejemålet

3 MÅNEDERS OPSIGELSE: Du har som udgangspunkt 3 måneders opsigelse. Vi kan dog forsøge genudlejning før opsigelsesperiodens udløb, hvis dette ønskes! Det skal dog bemærkes, at du hæfter for huslejen i alle 3 måneder, hvis dette ikke lykkes. En opsigelse kan både sendes med posten, via mail eller via denne opsigelsesformular. OPSIGELSEN SKAL VÆRE SKRIFTLIG. HUSK opsigelsen tæller fra den 1. hverdag i en måned efter modtagelse af opsigelsen.

DATO FOR OPSIGELSE: Vi skal modtage din skriftlige opsigelse. Opsigelsen gælder fra den 1. i den følgende måned, efter at vi har modtaget din opsigelse.

BRUG AF FORUDBETALT LEJE: Denne kan anvendes som betaling for husleje den sidste måned i opsigelsesperioden. Vær opmærksom på, at der stadig skal betales forbrug i opsigelsesperioden.

NY LEJER: Vi vil som udgangspunkt videregive dit telefonnummer til interesserede lejere.

Fraflytning

DATO FOR FRAFLYTNING: Du skal være fraflyttet senest 10 arbejdsdage før ny genudlejning.

FLYTTEOPGØRELSE: Du vil modtage en flytteopgørelse op til 8 uger fra den dato, du er frigjort af lejemålet.

TILBAGEHOLDT TIL VARME OG VAND: Vi tilbageholder altid penge til varme-/vandregnskab, jf. din lejekontrakt.


AFMELDING AF TV, EL OG VARME: Vi afmelder elselskab og varmeforsyning. Du skal IKKE foretage noget i den forbindelse. Hvis du afmelder, vil det koste dig et gebyr. Afmelding af tv sørger lejer selv for hos den aktuelle udbyder.

Ordensregler i lejemålene

Vask og tørring af tøj MÅ KUN finde sted på fastsatte steder og tider. Der MÅ IKKE tørres tøj i lejligheden eller fra altaner.

Vandspild skal undgås. I wc-kumme må intet henkastes, der kan stoppe afløbet. Lejer skal selv sørge for at rense afløbene i lejligheden.

Lejer er selv ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse i lejeperioden. Det vil sige, at gulvene skal holdes pæne og maling skal foretages såfremt det er nødvendigt.

Der skal tages hensyn til de andre beboere. Støj, larm og især høj musik må ikke være til gene for de øvrige beboere, og må almindeligvis helt undgås i tiden kl. 22.00 – 07.00. Hvis du ønsker at holde en fest, skal de andre beboere varsles med en seddel i opgangen. Denne bedes sat op i god tid. Hvis du holder en fest, skal du stadig tage hensyn til resten af opgangen og begrænse larm & høj musik.

Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til udlejer.

Der må IKKE holdes husdyr i vores lejligheder.

Udluftning skal foretages dagligt.

Ordensregler for fællesområder

Affald må kun smides i de dertil indrettede containere. Hvis du som lejer har andet affald end køkkenaffald og pap. skal du selv sørge for at bortskaffe dette. Hvis affaldet kommes i en forkert container, kan dette medføre et gebyr til den ansvarlige lejer.

Alle fællesarealer skal holdes pæne og let fremkommelige. Der må ikke henstilles personlige effekter på fællesarealer, disse skal placeres i egne kælderrum eller i eget lejemål.

Barnevogne, cykler, knallerter mv. må ikke henstilles andre steder end af udlejer anvist. Ved ejendomme med mange cykler, henstiller vi til at man parkerer så alle kan få en plads.