Opsigelse af lejemål

Opsigelsen er gældende fra næstkommende 1. i en måned.
Eks.: Hvis du opsiger din lejlighed den 14/6 så gælder opsigelsen fra 1/7.

Ved flyttesyn aflæser udlejer forbrugsmålere og indberetter aflæsningerne. Lejer skal derfor IKKE melde flytning til forsyningsselskaberne.

Undertegnede opsiger hermed nedenstående lejemål

  Vi gør opmærksom på, at lejemålet skal være fraflyttet 10 arbejdsdage, før ny genudlejning.

  Lejer 1

  Odense Bolig oplyser dit telefonnummer til interesserede lejere, så de kan kontakte dig om fremvisning af lejemålet

  Lejer 2

  Vigtigt:
  HUSK også at opsige garage/depotrum/carport: