Ved fraflytning

Ved fraflytning


Opsigelse af lejligheden

  • 3 måneders opsigelse: Du har som udgangspunkt 3 måneders opsigelse. Hvis du ønsker det, kan vi forsøge at genudleje lejligheden før de 3 måneder. Det skal dog bemærkes, at du hæfter for huslejen i alle 3 måneder, hvis dette ikke lykkes. OPSIGELSE SKAL VÆRE SKRIFTLIG. En opsigelse kan både sendes med posten, via mail eller via denne opsigelsesformular.
  • Dato for opsigelse: Vi skal modtage din skriftlige opsigelse SENEST den sidste dag i måneden. Opsigelsen gælder fra den 1. i den følgende måned, efter at vi har modtaget din opsigelse.
  • Brug af forudbetalt leje: Du har som udgangspunkt indbetalt 3 måneders forudbetalt leje. Disse kan anvendes som betaling for de sidste 3 måneder, du bor i lejligheden. Vær opmærksom på, at der stadig skal betales forbrug i denne måned! Hvis du ikke anvender din forudbetalte leje, vil den blive modregnet på din flytteopgørelse.
  • Ny lejer: Vi vil videregive dit telefonnummer til interesserede lejere. Hvis dette ikke ønskes, kan vi arrangere et ”åbent hus”. Dette skal aftales med kontoret.

Information til lejere

Fraflytning

  • Dato for fraflytning: Du skal være fraflyttet lejemålet 14 dage før, det kan genudlejes.
  • Flytteopgørelse: Du vil modtage en flytteopgørelse senest 6 uger fra den dato, du er frigjort lejligheden. Du bliver frigjort fra lejligheden, fra den dato der er ny indflytter. Hvis der ikke kommer ny indflytter i  opsigelsesperioden, er du frigjort ved opsigelsesperiodens udløb.
  • Tilbageholdt til varme og vand: Vi tilbageholder altid penge til varme-/vandregnskab, jf. din lejekontrakt.
  • Afmelding af tv, el og varme: Vi afmelder elselskab og varmeforsyning. Du skal IKKE foretage noget i den forbindelse. Hvis du afmelder, vil det koste dig et gebyr. Afmelding af tv sørger lejer selv for hos den aktuelle udbyder.


Opsigelsesformular

PDF-icon Download opsigelse

Højreklik og gem pdf-filen på computeren.
Opsigelsesformularen udfyldes vha. Acrobat Reader og kan herefter mailes elektronisk til Odense Bolig som efterfølgende fremsender bekræftelse på modtagelsen. (Hent Acrobat Reader, gratis)