Ordensreglement

Ordensreglement


Ordensreglement i Odense Boligs lejligheder

Dette er et udpluk af ordensreglerne i Odense Bolig. Yderligere ordensregler forefindes i lejekontrakten.

Ordensregler i lejemålene

 • Vask og tørring af tøj må kun finde sted på fastsatte steder og tider. Der må ikke tørres tøj i lejligheden eller fra altaner.
 • Vandspild skal undgås. I wc-kumme må intet henkastes, der kan stoppe afløbet. Lejer skal selv sørge for at rense afløbene i lejligheden.
 • Lejer er selv ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse i lejeperioden. Det vil sige, at gulvene skal holdes pæne og maling skal foretages såfremt det er nødvendigt.
 • Der skal tages hensyn til de andre beboere. Støj, larm og især høj musik må ikke være til gene for de øvrige beboere, og må almindeligvis helt undgås i tiden kr. 22.00 – 07.00.
 • Hvis du ønsker at holde en fest, skal de andre beboere varsles med en seddel i opgangen. Denne bedes sat op i god tid. Hvis du holder en fest, skal du stadig tage hensyn til resten af opgangen og begrænse larm & høj musik.
 • Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til udlejer.
 • Der må IKKE holdes husdyr i vores lejligheder, med undtagelse af visse rækkehuse.
 • Udluftning: Udluftning skal foretages dagligt. Se venligst vejledningen for udluftning her.

Information til lejere

Ordensregler for fællesområder

 • Affald må kun smides i de dertil indrettede containere. Hvis du som lejer har andet affald end køkkenaffald og pap. skal du selv sørge for at bortskaffe dette. Hvis affaldet kommes i en forkert container, kan dette medføre et gebyr til den ansvarlige lejer.
 • Alle fællesarealer skal holdes pæne og let fremkommelige. Der må ikke henstilles personlige effekter på fællesarealer, disse skal placeres i egne kælderrum eller i eget lejemål.
 • Barnevogne, cykler, knallerter mv. må ikke henstilles andre steder end af udlejer anvist. På ejendomme med mange cykler, henstiller vi til at man parkerer så alle kan få en plads. 


Ordensreglement til print

PDF-icon Download ordensreglement

Gode råd om udluftning

PDF-icon Download gode råd om udluftning